Κάδοι – Συλλέκτες μπαζών

Με σύγχρονο εξοπλισμό και κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό είναι σε θέση να προσφέρει ΑΜΕΣΗ, ΣΥΝΕΠΗ και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, πάντα μέσα από εκτενή μελέτη και προσεκτικό σχεδιασμό και σύμφωνα με τις επιταγές της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ο άρτιος εξοπλισμός (φορτωτές, bob-cat, γερανοφόρα οχήματα, χοάνες μπάζων, κλπ) και η πληθώρα κάδων και φορτηγών, είναι η εγγύηση της εταιρείας μας για άριστη συνεργασία.

  • Κάδοι για Μπάζα

Οι κάδοι για μπάζα είναι απαραίτητοι στις περισσότερες ανακαινίσεις και γενικότερα σε εργασίες που θα προκύψουν αρκετά απορρίμματα. Στην ουσία σας λύνουν τα χέρια, καθώς δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το που θα συγκεντρώνετε όλα τα άχρηστα υλικά που προκύπτουν. Υπάρχουν διάφοροι τύποι καδων, ανάλογα κυρίως με την ποσότητα απορριμμάτων που χωράνε.

  • Συλλέκτες Μπαζών

Μια άλλη ειδική περίπτωση είναι οι κάδοι μπαζών για πολυκατοικίες και γενικότερα για κτήρια μεγάλου ύψους. Όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εφικτό να πετάγονται τα σκουπίδια από ψηλά, αλλά ούτε και να ανυψωθεί ένας κάδος στο ύψος κάποιου ορόφου. Ακριβώς για αυτό το σκοπό υπάρχουν ειδικοί συλλεκτες ώστε να μεταφέρονται τα μπάζα μέσα στον κάδο

  • Διαχείριση Απορριμμάτων

Έχετε μία επιχείρηση που παράγει όγκο χαρτοκιβωτίων, πλαστικών συσκευασιών, χαρτιού και άλλων απορριμμάτων που μπορούν να συμπιεστούν ή οι εργαζόμενοί σας δαπανούν πολύ χρόνο προσπαθώντας να τα συμπιέσουν. Η εταιρεία μας μπορεί να σας δώσει την λειτουργικότερη λύση με πρέσα που είναι κατάλληλη για την μείωση του όγκου των απορριμμάτων.